แนะนำโยคะเพื่อการพัฒนาจิต

โดยรายการพื้นที่ชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2558 (ระยะสั้น 116 ชั่วโมง รุ่นที่ 22,23)

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2558

(หลักสูตรระยะสั้น 116 ชั่วโมง)

รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 15 มีนาคม 2558  สำหรับผู้ที่สะดวกในวันเสาร์-อาทิตย์

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนธันวาคม 2557

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

กิจกรรมโยคะภาวนา

19-21 ธันวาคมนี้ ชวนไปเรียนรู้โยคะภาวนา กับ ครูกวี และ ครูเบ๊นซ์ โยคะกับภาวนา เกี่ยวข้องกันอย่างไร โยคะเอื้อต่อการภาวนาได้อย่างไร 

ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ แม่ริม เชียงใหม่ http://www.jirunghealthvillage.com/th/

สาระสำคัญในการฝึกอาสนะ

       "เฮดสแตนดมากจนกระดูกคอทับเสนประสาทลงปลายนิ้วมือ ลงที่สะบักจนจี๊ดปวดหัว กระดิกนิ้วไมคอยได ต้องผ่าตัดใสไทเทเนียมเขาไป 4 ขอของกระดูกคอ"

      เป็นหนึ่งตัวอย่างของการฝึกอาสนะ

      อานขาวแลวก็สะทอนใจวา ศาสตรโยคะที่ทำใหคนพนทุกขกลับกลายเปนตัวสงเสริมใหคนเปนทุกข เราคงขึ้นรถไฟผิดขบวนแลวหละ...

สมองของคุณเมื่อฝึกโยคะ

   เราทุกคนล้วนทราบดีถึงผลของโยคะต่อจิตใจอย่างไม่ต้องสงสัย ถึงความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นของ  ความกระจ่างแจ้งและความมั่นคงทางจิตใจในระหว่างและหลังฝึกปฏิบัติ       ถึงตอนนี้ เราคงต้องขอบคุณเทคโนโลยีอันแสนฉลาดล้ำที่ช่วยฉายภาพสมองให้เราเห็น ขอบคุณประสาทวิทยาที่กำลังพิสูจน์ในสิ่งที่ครูและผู้ฝึกปฏิบัติทั้งหลายล้วนทราบกันมานานแล้วว่าโยคะและสมาธิ สามารถเปลี่ยนแปลงสมองของคุณอย่างแท้จริง....  

....แต่ทว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ ในนั้น เราคงต้องส่องเข้าไปข้างใน ให้ความเข้าใจพื้นฐานต่อเรื่องกายวิภาคและหน้าที่ของสมอง  เป็นดั่งเครื่องมือ ที่จะนำทางเราไปสู่ การเดินทางภายใน    

 -Katbryn Heagburg-

ปราณายามะในสวนธรรม

ที่สวนโมกข์กรุงเทพ มีฝึกโยคะทุกวันพุธ และ พฤหัสนะคะ วันพฤหัสจะมีฝึกปราณายามะด้วย เวลา 17.00-18.30 น. 
กิจกรรมปราณายามะในสวนธรรม 
ชั้นสอง หอจดหมายเหตุพุทธทาส (ริมสวนรถไฟ) กทม

เรียนเชิญ
..มาหายใจเข้า
..มาหายใจออก
..มาหยุดลมหายใจ
แถมด้วย
...มาหายใจนุ่มๆกัน ก่อนกลับบ้าน ^__^

ร่วมค้นหากันว่า การหายใจในแบบของโยคะ เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและใจอย่างมีนัยยะอย่างไร

คอร์สโยคะสมดุล

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เหนื่อยล้า
และมองหาความสมดุลเพื่อคืนให้กับร่างกายและจิตใจ
สถาบันโยคะวิชาการชวนคุณมาให้ของขวัญตัวเองด้วยโยคะ
ฝึกโดยใช้หลักนิ่ง สบาย ใช้แรงแต่น้อย มีสติ
ที่สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1

รอบเช้า 10.30 – 12.00 น. วันจันทร์-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์
รอบเย็น 18.00 – 19.30 น. วันจันทร์-พฤหัสบดีอัตราค่าเรียน ครั้งละ 150 บาท
สนใจโทรแจ้งชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โทร. 02-7322016-17, 081-4017744
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการค่ะ

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS