แนะนำโยคะเพื่อการพัฒนาจิต

โดยรายการพื้นที่ชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2558 (ระยะสั้น 116 ชั่วโมง รุ่นที่ 22)

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน จัดอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2558

(หลักสูตรระยะสั้น 116 ชั่วโมง)

รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 15 มีนาคม 2558  

 

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนกุมภาพันธ์ 2558

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

เปลี่ยนเวลา โยคะในสวนธรรม ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

 “โยคะในสวนธรรม”

 ในทุกเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เปลี่ยนเวลาเป็น ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 สำหรับทุกวันพุธ (โยคะ) และวันพฤหัสบดี (ปราณายามะ) เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เหมือนเดิมค่ะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.thaiyogainstitute.com/content/โยคะในสวนธรรม-ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

 

โยคะในสถานธรรม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกโยคะ ชอบการฝึกโยคะเพื่อความสมดุลกายใจ และ เอื้อต่อการฝึกสมาธิ

วันเวลาและสถานที่

ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์ บางแวก 61

ทุกวันอังคารเวลา 10.30-12.00 น.

ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สมทบทุนตามความสมัครใจ

การเตรียมตัว

อบรม ค่ายปราณายามะพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการฝึกปราณของตนเอง

เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปราณายามะของผู้เข้ารับการอบรม

เพื่อพัฒนาการฝึกโยคะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตามตำราดั้งเดิมซึ่งหมายถึงความลึกลงสู่สมาธิ

 

วันที่อบรม   วันพุธที่ 18 พฤหัส 19 ศุกร์ 20 มีนาคม 2558  ค่ายที่บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม

ปราณายามะในสวนธรรม

ที่สวนโมกข์กรุงเทพ มีฝึกโยคะทุกวันพุธ และ พฤหัสนะคะ วันพฤหัสจะมีฝึกปราณายามะด้วย เวลา 17.00-18.30 น. 
กิจกรรมปราณายามะในสวนธรรม 
ชั้นสอง หอจดหมายเหตุพุทธทาส (ริมสวนรถไฟ) กทม

เรียนเชิญ
..มาหายใจเข้า
..มาหายใจออก
..มาหยุดลมหายใจ
แถมด้วย
...มาหายใจนุ่มๆกัน ก่อนกลับบ้าน ^__^

ร่วมค้นหากันว่า การหายใจในแบบของโยคะ เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและใจอย่างมีนัยยะอย่างไร

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

ตามหลักสูตรของ สถาบัน ไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย

ศึกษาทำความเข้าใจโยคะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักตำราดั้งเดิม

ผลิตโดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ว่าด้วยโยคะอาสนะพื้นฐานที่ควรฝึกประจำทุกวัน ตั้งแต่ หลักการ ประโยชน์ การเตรียมตัว ขั้นตอนการฝึก และการผ่อนคลายอย่างลึก

 

ปราณายามะ ขั้นพื้นฐาน

โดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

การฝึกโยคะไม่ใช่เพียงการฝึกท่าอาสนะ แต่ยังประกอบด้วยเทคนิคอื่นๆ หากยึดหลักตาม ปตัญชลีโยคะสูตร ซึ่งถือเป็นตำราแม่บทของศาสตร์นี้ 

คนที่สนใจโยคะส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการฝึกท่าอาสนะ ครั้นพบว่าตนเป็นผู้สนใจในศาสตร์นี้อย่างจริงจัง และได้รับประโยชน์จากโยคะมากขึ้นๆ ก็เริ่มที่จะฝึกเทคนิคอื่นๆ ของโยคะ  รวมทั้ง ปราณายามะ  คือการฝึกควบคุมการหายใจให้ช้าลงๆ จนกระทั่ง เรามีความคุ้นเคย มีความชำนาญสามารถอยู่ในสภาวะที่เราหายใจช้า รวมทั้งการไม่หายใจ ได้นั่นเอง 

โยคะทำร้ายร่างกายคุณได้อย่างไร

โยคะสามารถทำร้ายร่างกายของคุณได้อย่างไร?

จาก How Yoga Can Wreck Your Body   โดย WILLIAM J. BROAD

แปลและเรียบเรียงโดย วัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ  มกราคม 2555

เรามีประสบการณ์ว่าโยคะสามารถบำบัดได้อย่างไร แต่เราก็มีประสบการณ์ว่าโยคะสามารถทำให้บาดเจ็บได้อย่างไรด้วย 

อาสนะไม่ใช่ยาครอบจักรวาลหรือรักษาได้ทุกโรค ในความเป็นจริง ถ้าคุณฝึกโยคะด้วยอัตตาหรือความลุ่มหลง คุณจะเผชิญปัญหาในท้ายที่สุด

“นี่คือโยคะหรือ?” เขาถาม ขณะที่พวกเราเหงื่อตกจากท่าที่ต้องใช้ความทนทานเหนือมนุษย์ “มันจะเป็นโยคะก็ต่อเมื่อคุณกำลังใส่ใจอยู่ในท่า”

คอร์สโยคะสมดุล

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เหนื่อยล้า
และมองหาความสมดุลเพื่อคืนให้กับร่างกายและจิตใจ
สถาบันโยคะวิชาการชวนคุณมาให้ของขวัญตัวเองด้วยโยคะ
ฝึกโดยใช้หลักนิ่ง สบาย ใช้แรงแต่น้อย มีสติ
ที่สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1

รอบเช้า 10.30 – 12.00 น. วันจันทร์-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์
รอบเย็น 18.00 – 19.30 น. วันจันทร์-พฤหัสบดีอัตราค่าเรียน ครั้งละ 150 บาท
สนใจโทรแจ้งชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โทร. 02-7322016-17, 081-4017744
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการค่ะ

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS