แนะนำโยคะเพื่อการพัฒนาจิต

โดยรายการพื้นที่ชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

โยคะกับธรรมะ

โยคะกับธรรมะโดยครูกวี  รายการ Good Morning Family News วันที่ 4 มึ.ค.58

เชิญชมค่ะ -->

อบรม ค่ายปราณายามะพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการฝึกปราณของตนเอง

เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปราณายามะของผู้เข้ารับการอบรม

เพื่อพัฒนาการฝึกโยคะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตามตำราดั้งเดิมซึ่งหมายถึงความลึกลงสู่สมาธิ

 

วันที่อบรม   วันพุธที่ 18 พฤหัส 19 ศุกร์ 20 มีนาคม 2558  ค่ายที่บ้านผู้หว่าน จ. นครปฐม

ปราณายามะในสวนธรรม รอบพิเศษ

ชวนฝึกปราณายามะ 2 ชั่วโมงเต็ม รอบพิเศษวันเสาร์ที่่ 7 มีนาคมนี้ค่ะ

10:00-12:00 น. วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558

กิจกรรมฝึกลมหายใจ ในจังหวะของโยคะดั้งเดิม

มารู้จักกับปราณายามะ 
อีกหนึ่งการฝึกฝนที่อยู่ในลำดับถัดจาก อาสนะ

ร่วมค้นหาความสัมพันธ์ของลมหายใจ กับอารมณ์

ชั้นสอง หอจดหมายเหตุพุทธทาส 
ริมสวนรถไฟ ข้างปตท.สำนักงานใหญ่

กิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างหอจดหมายเหตุพุทธทาสกับสถาบันโยคะวิชาการ
ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนมีนาคม 2558

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

คุยกันก่อน

วันคืนผ่านไป

สถาบันโยคะวิชาการยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการเผยแพร่โยคะตามตำราดั้งเดิมเพื่อการพัฒนาจิตให้แก่ผู้คน   

และนับวันแนวทางในการเผยแพร่และกลุ่มคนที่ให้การตอบรับยิ่งชัดขึ้นว่า

ผู้ที่สนใจการเดินทางสู่ภายในเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วย่อมพร้อมที่จะเดินเข้ามาสู่เส้นทางนี้       

แต่ในขณะเดียวกันผู้ที่สนใจโยคะเฉพาะในแง่มุมอาสนะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผิดแต่อย่างใด

เพราะจิตที่ดี  ย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

 

หากแต่เมื่อวันคืนล่วงไป

เวลาในชีวิตเราเหลือน้อยลงๆ

และศักยภาพของกายที่น้อยลงๆ

คอร์ส "จากโยคะสู่จิตตภาวนา"

การบรรยาย และ ฝึกสมาธิ หัวข้อ From Yoga to Meditation จากโยคะสู่จิตตภาวนา

โดย Professor R.S. Bhogal จากสถาบันไกวัลยธรรม เมืองโลนาฟลา ประเทศอินเดีย 

เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดศาสนา) ที่สนใจในโยคะ และ การฝึกสมาธิ มีล่ามแปลตลอดรายการ

- 12 มิถุนายน 2558 บรรยาย 17.00-20.00 น ที่ มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23 

  ค่าใช้จ่าย : 500 บาท

- 13-14 มิถุนายน 2558 ค่าย 2 วัน 1 คืน ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จังหวัดนครปฐม 

เปลี่ยนเวลา โยคะในสวนธรรม ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

 โยคะในสวนธรรม”

 ในทุกเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เปลี่ยนเวลาเป็น ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 สำหรับทุกวันพุธ (โยคะ) และวันพฤหัสบดี (ปราณายามะ) เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เหมือนเดิมค่ะ

 

โยคะในสถานธรรม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกโยคะ ชอบการฝึกโยคะเพื่อความสมดุลกายใจ และ เอื้อต่อการฝึกสมาธิ

วันเวลาและสถานที่

ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์ บางแวก 61

ทุกวันอังคารเวลา 10.30-12.00 น.

ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สมทบทุนตามความสมัครใจ

การเตรียมตัว

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

ตามหลักสูตรของ สถาบัน ไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย

ศึกษาทำความเข้าใจโยคะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักตำราดั้งเดิม

ผลิตโดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ว่าด้วยโยคะอาสนะพื้นฐานที่ควรฝึกประจำทุกวัน ตั้งแต่ หลักการ ประโยชน์ การเตรียมตัว ขั้นตอนการฝึก และการผ่อนคลายอย่างลึก

 

ปราณายามะ ขั้นพื้นฐาน

โดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

การฝึกโยคะไม่ใช่เพียงการฝึกท่าอาสนะ แต่ยังประกอบด้วยเทคนิคอื่นๆ หากยึดหลักตาม ปตัญชลีโยคะสูตร ซึ่งถือเป็นตำราแม่บทของศาสตร์นี้ 

คนที่สนใจโยคะส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการฝึกท่าอาสนะ ครั้นพบว่าตนเป็นผู้สนใจในศาสตร์นี้อย่างจริงจัง และได้รับประโยชน์จากโยคะมากขึ้นๆ ก็เริ่มที่จะฝึกเทคนิคอื่นๆ ของโยคะ  รวมทั้ง ปราณายามะ  คือการฝึกควบคุมการหายใจให้ช้าลงๆ จนกระทั่ง เรามีความคุ้นเคย มีความชำนาญสามารถอยู่ในสภาวะที่เราหายใจช้า รวมทั้งการไม่หายใจ ได้นั่นเอง 

Pages

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS