แนะนำโยคะเพื่อการพัฒนาจิต

โดยรายการพื้นที่ชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

คอร์ส "จากโยคะสู่จิตตภาวนา"

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย และ ฝึกสมาธิ หัวข้อ From Yoga to Meditation จากโยคะสู่จิตตภาวนา

โดย Professor R.S. Bhogal จากสถาบันไกวัลยธรรม เมืองโลนาฟลา ประเทศอินเดีย 

ผ่อนความตึงเครียดกาย-ใจ เปิดรับความสุข-สันติภายใน

12 มิถุนายน บรรยาย + ฝึก 17.00-20.00 น. เหมาะกับผู้ที่สนใจโยคะ และ การภาวนา ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน  

ที่ มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนเมษายน 2558

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

คุยกันก่อน

สวัสดีเมษายน

เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวอีกครั้ง
หันซ้าย  แลขวา  ก็มีแต่ผู้คนบ่นร้อนๆ
แต่เคยเป็นไหมในบางวัน
ที่เรามีบางเรื่องราวให้ยินดี  ให้รู้สึกเย็นๆ อยู่ในใจ
ในวันนั้นแดดที่ร้อนเปรี้ยงกลับทำอะไรเราไม่ได้เลย

แสดงว่าฤดูกาลภายนอก
ไม่มีอิทธิพลต่อคนเรา
มากมายเท่าฤดูกาลในจิตใจ
 

เราจึงชวนกันมาฝึกโยคะ
ใช่เพื่อเปลี่ยนโลก
แต่เพื่อให้รู้เท่าทันความเป็นไปเหล่านี้

ให้เราหันกลับมาดูใจตัวเองบ่อยๆ
ดูความเป็นไปภายในนั้น
และความแปรปรวนของฤดูกาลแห่งโลกภายในสำหรับบางวัน

โยคะกับธรรมะ

โยคะกับธรรมะโดยครูกวี  รายการ Good Morning Family News วันที่ 4 มึ.ค.58

เชิญชมค่ะ -->

เปลี่ยนเวลา โยคะในสวนธรรม ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

 โยคะในสวนธรรม”

 ในทุกเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เปลี่ยนเวลาเป็น ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 สำหรับทุกวันพุธ (โยคะ) และวันพฤหัสบดี (ปราณายามะ) เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. เหมือนเดิมค่ะ

 

โยคะในสถานธรรม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกโยคะ ชอบการฝึกโยคะเพื่อความสมดุลกายใจ และ เอื้อต่อการฝึกสมาธิ

วันเวลาและสถานที่

ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์ บางแวก 61

ทุกวันอังคารเวลา 10.30-12.00 น.

ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สมทบทุนตามความสมัครใจ

การเตรียมตัว

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

ตามหลักสูตรของ สถาบัน ไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย

ศึกษาทำความเข้าใจโยคะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักตำราดั้งเดิม

ผลิตโดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ว่าด้วยโยคะอาสนะพื้นฐานที่ควรฝึกประจำทุกวัน ตั้งแต่ หลักการ ประโยชน์ การเตรียมตัว ขั้นตอนการฝึก และการผ่อนคลายอย่างลึก

 

ปราณายามะ ขั้นพื้นฐาน

โดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

การฝึกโยคะไม่ใช่เพียงการฝึกท่าอาสนะ แต่ยังประกอบด้วยเทคนิคอื่นๆ หากยึดหลักตาม ปตัญชลีโยคะสูตร ซึ่งถือเป็นตำราแม่บทของศาสตร์นี้ 

คนที่สนใจโยคะส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการฝึกท่าอาสนะ ครั้นพบว่าตนเป็นผู้สนใจในศาสตร์นี้อย่างจริงจัง และได้รับประโยชน์จากโยคะมากขึ้นๆ ก็เริ่มที่จะฝึกเทคนิคอื่นๆ ของโยคะ  รวมทั้ง ปราณายามะ  คือการฝึกควบคุมการหายใจให้ช้าลงๆ จนกระทั่ง เรามีความคุ้นเคย มีความชำนาญสามารถอยู่ในสภาวะที่เราหายใจช้า รวมทั้งการไม่หายใจ ได้นั่นเอง 

โยคะทำร้ายร่างกายคุณได้อย่างไร

โยคะสามารถทำร้ายร่างกายของคุณได้อย่างไร?

จาก How Yoga Can Wreck Your Body   โดย WILLIAM J. BROAD

แปลและเรียบเรียงโดย วัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ  มกราคม 2555

เรามีประสบการณ์ว่าโยคะสามารถบำบัดได้อย่างไร แต่เราก็มีประสบการณ์ว่าโยคะสามารถทำให้บาดเจ็บได้อย่างไรด้วย 

อาสนะไม่ใช่ยาครอบจักรวาลหรือรักษาได้ทุกโรค ในความเป็นจริง ถ้าคุณฝึกโยคะด้วยอัตตาหรือความลุ่มหลง คุณจะเผชิญปัญหาในท้ายที่สุด

“นี่คือโยคะหรือ?” เขาถาม ขณะที่พวกเราเหงื่อตกจากท่าที่ต้องใช้ความทนทานเหนือมนุษย์ “มันจะเป็นโยคะก็ต่อเมื่อคุณกำลังใส่ใจอยู่ในท่า”

คอร์สโยคะสมดุล

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เหนื่อยล้า
และมองหาความสมดุลเพื่อคืนให้กับร่างกายและจิตใจ
สถาบันโยคะวิชาการชวนคุณมาให้ของขวัญตัวเองด้วยโยคะ
ฝึกโดยใช้หลักนิ่ง สบาย ใช้แรงแต่น้อย มีสติ
ที่สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1

รอบเช้า 10.30 – 12.00 น. วันจันทร์-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์
รอบเย็น 18.00 – 19.30 น. วันจันทร์-พฤหัสบดีอัตราค่าเรียน ครั้งละ 150 บาท
สนใจโทรแจ้งชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โทร. 02-7322016-17, 081-4017744
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการค่ะ

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS