คอร์ส เข้าใจการหายใจ เข้าใจปราณายามะ รุ่น 2

เข้าใจการหายใจ เข้าใจปราณายามะ รุ่น 2
ทุกวันอังคาร 12 มค. - 2 กพ. 59 เวลา 18.00-20.00 น.
สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23
เรียน 4 คาบ โดย ครูเบนซ์ (วรพจน์ คงผาสุข) 2 คาบแรก และ ครูกวี คงภักดีพงษ์ 2 คาบหลัง

พิธีไหว้ครู

ขอเชิญพวกเรา ร่วมพิธี ไหว้ครู

วันเสาร์ที่ 28 พฤษจิกายน 2558 ณ ห้อง 262 มศว.ประสานมิตร

12.00 - 13.00 กิจกรรมสานสัมพันธ์และแบ่งปัน 
13.00 – 13.30 ครูฮิโรชิ ครูฮิเดโกะพูดคุยกับพวกเรา 
14.00 – 14.30 พิธีไหว้ครู 
14.30 – 15.00 ถ่ายรูปหมู่, ตามอัธยาศัย

ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2559 (ระยะสั้น 110 ชั่วโมง รุ่นที่ 23)

สถาบันโยคะวิชาการ  จัดอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2559 (หลักสูตรระยะสั้น 110 ชั่วโมง)

              รุ่นที่ 23 (TS23) ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2559  

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนธันวาคม 2558

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

โยคะในสวนธรรม ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

วันเวลาและสถานที่

 “โยคะในสวนธรรม”

ทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  และทุกเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เวลา  ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 “ปราณายามะในสวนธรรม”

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐

คอร์สโยคะสมดุล

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เหนื่อยล้า
และมองหาความสมดุลเพื่อคืนให้กับร่างกายและจิตใจ
สถาบันโยคะวิชาการชวนคุณมาให้ของขวัญตัวเองด้วยโยคะ
ฝึกโดยใช้หลักนิ่ง สบาย ใช้แรงแต่น้อย มีสติ
ที่สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1

รอบเช้า 10.30 – 12.00 น. วันจันทร์-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์
รอบเย็น 18.00 – 19.30 น. วันจันทร์-พฤหัสบดีอัตราค่าเรียน ครั้งละ 150 บาท
สนใจโทรแจ้งชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โทร. 02-7322016-17, 081-4017744
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น. (เสาร์,อาทิตย์ ปิดทำการ)

คุยกันก่อน

คุ ย กั น ก่ อ น

โยคะในสถานธรรม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกโยคะ ชอบการฝึกโยคะเพื่อความสมดุลกายใจ และ เอื้อต่อการฝึกสมาธิ

วันเวลาและสถานที่

ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์ บางแวก 61

ทุกวันอังคารเวลา 10.30-12.00 น.

ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สมทบทุนตามความสมัครใจ

การเตรียมตัว

คู่มือโยคะเด็ก

โดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

เป็นการระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา ครูโยคะ ครูโยคะเด็ก ผู้ปกครอง สถานศึกษาที่นำโยคะเข้าไปใช้ในโรงเรียน

คู่มือเริ่มจากพัฒนาการของเด็กก่อน จากนั้นจึงนำเสนอเนื้อหาโดยเรียงลำดับตามมรรควิถี 8 ประการของปตัญชลีโยคะสูตร ตำราที่ถือเป็นแม่บทแห่งโยคะศาสตร์  ซึ่งขึ้นต้นด้วยการสอนจริยธรรมให้กับเด็ก ท่าโยคะสำหรับเด็ก การสอนลมหายใจ การสอนสมาธิให้กับเด็ก และ การดูแลสุขอนามัยเด็กตามมุมมองของโยคะ

โยคะ ยารักษาโรคอวิชชา

โดย ครูกวี คงภักดีพงษ์

โยคะเป็นศาสตร์ที่กว้าง ลึกซึ้ง มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตเลยทีเดียว เรียกว่า อาศัยศาสตร์โยคะเพียงอย่างเดียว มนุษย์คนหนึ่งก็สามารถ ดำเนินชีวิต ไปได้ตั้งแต่เกิดจนตาย โยคะยังเป็นเครื่องมือการดำเนินชีวิตที่สูงค่า กล่าวคือ สามารถตอบสนองเป้าหมายจริงแท้ของความเป็นมนุษย์ คือ การมีชีวิตที่สว่าง มีชีวิตที่สงบ และมีชีวิตที่ร่มเย็น

Pages

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS