แนะนำโยคะเพื่อการพัฒนาจิต

โดยรายการพื้นที่ชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

คอร์ส "จากโยคะสู่จิตตภาวนา"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยาย และ ฝึกสมาธิ หัวข้อ From Yoga to Meditation จากโยคะสู่จิตตภาวนา

โดย Professor R.S. Bhogal จากสถาบันไกวัลยธรรม เมืองโลนาฟลา ประเทศอินเดีย 

ผ่อนความตึงเครียดกาย-ใจ เปิดรับความสุข-สันติภายใน

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนมิถุนายน 2558

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2558 (ระยะยาว 212 ชั่วโมง รุ่นที่ 15)

                         สถาบันโยคะวิชาการ ร่วมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มศว. จัดอบรม

                                                    ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2558 (รุ่นที่ 15) 

                             โดยครูฮิโรชิ และ ฮิเดโกะ ไอคาตะ  บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีทีมครูแปลเป็นไทย

                                            ระหว่างวันที่ 19  สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2558  

                             ที่ ห้อง 262 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

คุยกันก่อน

สวัสดีพฤษภาคม

เผลอแป๊บๆ ก็เกือบครึ่งปีอีกแล้ว
คงจะดีหากในแต่ละวันเมื่อเข็มนาฬิกาหมุนไป
ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจวบจนลาลับขอบฟ้า
เราต่างได้มีเวลานั่งนิ่งๆ อยู่กับลมหายใจ

เพื่อทบทวน

เพื่อใคร่ควญ
ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่
เรากำลังเดินไปยังทิศทางไหน
และทางที่กำลังเดินไปนั้น

เอื้อให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เร็วขึ้นหรือช้าลง

และใช่เพียงเส้นทางเท่านั้นที่สำคัญ

เพราะมีครูโยคะที่เคารพท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า
คนเราจะเป็นอย่างไร...อยู่ที่ธงที่ปักไว้
เพราะธงที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนั้น

โยคะกับธรรมะ

โยคะกับธรรมะโดยครูกวี  รายการ Good Morning Family News วันที่ 4 มึ.ค.58

เชิญชมค่ะ -->

โยคะในสถานธรรม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกโยคะ ชอบการฝึกโยคะเพื่อความสมดุลกายใจ และ เอื้อต่อการฝึกสมาธิ

วันเวลาและสถานที่

ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติธรรม พี.เจ. ดีไซน์ บางแวก 61

ทุกวันอังคารเวลา 10.30-12.00 น.

ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สมทบทุนตามความสมัครใจ

การเตรียมตัว

โยคะ ยารักษาโรคอวิชชา

โดย ครูกวี คงภักดีพงษ์

โยคะเป็นศาสตร์ที่กว้าง ลึกซึ้ง มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตเลยทีเดียว เรียกว่า อาศัยศาสตร์โยคะเพียงอย่างเดียว มนุษย์คนหนึ่งก็สามารถ ดำเนินชีวิต ไปได้ตั้งแต่เกิดจนตาย โยคะยังเป็นเครื่องมือการดำเนินชีวิตที่สูงค่า กล่าวคือ สามารถตอบสนองเป้าหมายจริงแท้ของความเป็นมนุษย์ คือ การมีชีวิตที่สว่าง มีชีวิตที่สงบ และมีชีวิตที่ร่มเย็น

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

ตามหลักสูตรของ สถาบัน ไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย

ศึกษาทำความเข้าใจโยคะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักตำราดั้งเดิม

ผลิตโดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ว่าด้วยโยคะอาสนะพื้นฐานที่ควรฝึกประจำทุกวัน ตั้งแต่ หลักการ ประโยชน์ การเตรียมตัว ขั้นตอนการฝึก และการผ่อนคลายอย่างลึก

 

ปราณายามะ ขั้นพื้นฐาน

โดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

การฝึกโยคะไม่ใช่เพียงการฝึกท่าอาสนะ แต่ยังประกอบด้วยเทคนิคอื่นๆ หากยึดหลักตาม ปตัญชลีโยคะสูตร ซึ่งถือเป็นตำราแม่บทของศาสตร์นี้ 

คนที่สนใจโยคะส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการฝึกท่าอาสนะ ครั้นพบว่าตนเป็นผู้สนใจในศาสตร์นี้อย่างจริงจัง และได้รับประโยชน์จากโยคะมากขึ้นๆ ก็เริ่มที่จะฝึกเทคนิคอื่นๆ ของโยคะ  รวมทั้ง ปราณายามะ  คือการฝึกควบคุมการหายใจให้ช้าลงๆ จนกระทั่ง เรามีความคุ้นเคย มีความชำนาญสามารถอยู่ในสภาวะที่เราหายใจช้า รวมทั้งการไม่หายใจ ได้นั่นเอง 

คอร์สโยคะสมดุล

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เหนื่อยล้า
และมองหาความสมดุลเพื่อคืนให้กับร่างกายและจิตใจ
สถาบันโยคะวิชาการชวนคุณมาให้ของขวัญตัวเองด้วยโยคะ
ฝึกโดยใช้หลักนิ่ง สบาย ใช้แรงแต่น้อย มีสติ
ที่สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1

รอบเช้า 10.30 – 12.00 น. วันจันทร์-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์
รอบเย็น 18.00 – 19.30 น. วันจันทร์-พฤหัสบดีอัตราค่าเรียน ครั้งละ 150 บาท
สนใจโทรแจ้งชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โทร. 02-7322016-17, 081-4017744
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น. (เสาร์,อาทิตย์ ปิดทำการ)

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS