แนะนำโยคะเพื่อการพัฒนาจิต

โดยรายการพื้นที่ชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2557 (ระยะยาว 200 ชั่วโมง รุ่นที่ 14)

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2557 

(หลักสูตรระยะยาว 200 ชั่วโมง รุ่นที่ 14) ระหว่าง 20 ส.ค. - 22 พ.ย. 2557

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนกันยายน 2557

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

โยคะเด็ก

โครงการโยคะสำหรับเยาวชน โดยสถาบันโยคะวิชาการร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กิจกรรมจัดทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 10.30-12.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี ถ.พระรามสี่

รับสมัครเยาวชนระดับประถมต้น (อายุ 7-10 ปี) 

สมัครเข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

สนใจร่วมกิจกรรม โทร.สมัครสำรองพื้นที่ ได้ที่ สสส. โทร 02-343-1500  ต่อ 2 ,081-731-8270,

email : activity.thc@thaihealth.or.th

คอร์สโยคะสมดุล

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เหนื่อยล้า
และมองหาความสมดุลเพื่อคืนให้กับร่างกายและจิตใจ
สถาบันโยคะวิชาการชวนคุณมาให้ของขวัญตัวเองด้วยโยคะ
ฝึกโดยใช้หลักนิ่ง สบาย ใช้แรงแต่น้อย มีสติ
ที่สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1

รอบเช้า 10.30 – 12.00 น. วันจันทร์-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์
รอบเย็น 18.00 – 19.30 น. วันจันทร์-พฤหัสบดีอัตราค่าเรียน ครั้งละ 150 บาท
สนใจโทรแจ้งชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โทร. 02-7322016-17, 081-4017744
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการค่ะ

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS