ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตร 220 ชั่วโมง รุ่นที่ 17 ปี 2560 เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

จัดอบรม  ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต หลักสูตร 220 ชั่วโมง รุ่นที่ 17

โดยครูฮิโรชิ ฮิเดโกะ ไอคาตะ และ ทีมครูไทย  วันที่ 12 กรกฎาคม – 21 ตุลาคม 2560  

ณ มูลนิธิโรจนธรรม สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)

เป้าหมาย

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนมิถุนายน 2560

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร

เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

คอร์สอบรมหลักสูตรโยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน 1 วัน  
วันอาทิตย์ที่  25 มิถุนายน  2560     
ณ มาดี คลับ สุขุมวิท 63 เอกมัย ซ.4

เวลา 09.00 น.-15.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (มีอาหารกลางวันจัดเตรียมให้)

จดหมายข่าวโยคะสารัตถะ

โยคะในสวนธรรม ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

วันเวลาและสถานที่

 “โยคะในสวนธรรม”

ทุกวันพุธ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  และทุกเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เวลา  ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 “ปราณายามะในสวนธรรม”

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐

ช่องทางติดต่อสถาบันโยคะวิชาการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป

เพื่อให้สอดคล้องกับการประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น สถาบันโยคะวิชาการ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนข้อมูลและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาบัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ค่ะ แผนที่ : http://www.thaiyogainstitute.com/contactus

โยคะกับการละวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณใช้โยคะทำอะไร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามในห้องโยคะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูที่แท้จริง

 

 

จะกลับบ้านยังไง

Pages

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS