ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2558 (ระยะยาว 212 ชั่วโมง รุ่นที่ 15)

                     

                    สถาบันโยคะวิชาการ ร่วมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มศว. จัดอบรม

                                                    ครูโยคะเพื่อการพัฒนาจิต ปี 2558 (รุ่นที่ 15) 

                             โดยครูฮิโรชิ และ ฮิเดโกะ ไอคาตะ  บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีทีมครูแปลเป็นไทย

                                            ระหว่างวันที่ 19  สิงหาคม – 28 พฤศจิกายน 2558  

โยคะอาสนะขั้นพื้นฐาน เดือนสิงหาคม 2558

ส ถ า บั น โ ย ค ะ วิ ช า ก า ร
เปิดรับสมัครแล้ว รับจำนวนจำกัด

คุยกันก่อน

เหลียวมองไปรอบกายในทุกๆ วันนี้  ยังคงเต็มไปด้วยผู้ที่แบกรับความเจ็บปวดไว้  ไม่ว่าทางกายหรือทางใจ  จึงทำให้นึกไปถึงเมื่อหลายวันก่อนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกนั่งสมาธิในกลุ่มเล็กๆ โดยครูโบกอล อดีตครูใหญ่ แห่งสถาบันไกวัลยธรรม  ในคราวนั้นมีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งถามครูถึงความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นขณะที่นั่งสมาธิ  และคำตอบของครูยังคงกระจ่างชัดอยู่ในหัวใจจนกระทั่งตอนนี้ว่า

“ความเจ็บปวดนั้นเป็นสิ่งที่ดี

คู่มือโยคะเด็ก

โดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

เป็นการระดมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา ครูโยคะ ครูโยคะเด็ก ผู้ปกครอง สถานศึกษาที่นำโยคะเข้าไปใช้ในโรงเรียน

คู่มือเริ่มจากพัฒนาการของเด็กก่อน จากนั้นจึงนำเสนอเนื้อหาโดยเรียงลำดับตามมรรควิถี 8 ประการของปตัญชลีโยคะสูตร ตำราที่ถือเป็นแม่บทแห่งโยคะศาสตร์  ซึ่งขึ้นต้นด้วยการสอนจริยธรรมให้กับเด็ก ท่าโยคะสำหรับเด็ก การสอนลมหายใจ การสอนสมาธิให้กับเด็ก และ การดูแลสุขอนามัยเด็กตามมุมมองของโยคะ

โยคะ ยารักษาโรคอวิชชา

โดย ครูกวี คงภักดีพงษ์

โยคะเป็นศาสตร์ที่กว้าง ลึกซึ้ง มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตเลยทีเดียว เรียกว่า อาศัยศาสตร์โยคะเพียงอย่างเดียว มนุษย์คนหนึ่งก็สามารถ ดำเนินชีวิต ไปได้ตั้งแต่เกิดจนตาย โยคะยังเป็นเครื่องมือการดำเนินชีวิตที่สูงค่า กล่าวคือ สามารถตอบสนองเป้าหมายจริงแท้ของความเป็นมนุษย์ คือ การมีชีวิตที่สว่าง มีชีวิตที่สงบ และมีชีวิตที่ร่มเย็น

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

โ ย ค ะ การฝึกทำทุกวัน

ตามหลักสูตรของ สถาบัน ไกวัลยธรรม ประเทศอินเดีย

ศึกษาทำความเข้าใจโยคะอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักตำราดั้งเดิม

ผลิตโดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ว่าด้วยโยคะอาสนะพื้นฐานที่ควรฝึกประจำทุกวัน ตั้งแต่ หลักการ ประโยชน์ การเตรียมตัว ขั้นตอนการฝึก และการผ่อนคลายอย่างลึก

 

ปราณายามะ ขั้นพื้นฐาน

โดย สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

การฝึกโยคะไม่ใช่เพียงการฝึกท่าอาสนะ แต่ยังประกอบด้วยเทคนิคอื่นๆ หากยึดหลักตาม ปตัญชลีโยคะสูตร ซึ่งถือเป็นตำราแม่บทของศาสตร์นี้ 

คนที่สนใจโยคะส่วนใหญ่ มักเริ่มจากการฝึกท่าอาสนะ ครั้นพบว่าตนเป็นผู้สนใจในศาสตร์นี้อย่างจริงจัง และได้รับประโยชน์จากโยคะมากขึ้นๆ ก็เริ่มที่จะฝึกเทคนิคอื่นๆ ของโยคะ  รวมทั้ง ปราณายามะ  คือการฝึกควบคุมการหายใจให้ช้าลงๆ จนกระทั่ง เรามีความคุ้นเคย มีความชำนาญสามารถอยู่ในสภาวะที่เราหายใจช้า รวมทั้งการไม่หายใจ ได้นั่นเอง 

คอร์สโยคะสมดุล

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เหนื่อยล้า
และมองหาความสมดุลเพื่อคืนให้กับร่างกายและจิตใจ
สถาบันโยคะวิชาการชวนคุณมาให้ของขวัญตัวเองด้วยโยคะ
ฝึกโดยใช้หลักนิ่ง สบาย ใช้แรงแต่น้อย มีสติ
ที่สถาบันโยคะวิชาการ ซ.รามคำแหง 36/1

รอบเช้า 10.30 – 12.00 น. วันจันทร์-พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์
รอบเย็น 18.00 – 19.30 น. วันจันทร์-พฤหัสบดีอัตราค่าเรียน ครั้งละ 150 บาท
สนใจโทรแจ้งชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
โทร. 02-7322016-17, 081-4017744
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30-17:00 น. (เสาร์,อาทิตย์ ปิดทำการ)

Subscribe to สถาบันโยคะวิชาการ RSS